söndag, oktober 1, 2023

HemThailand NyheterBra att vetaKan utlänningar köpa fastigheter i Thailand? En omfattande guide

Kan utlänningar köpa fastigheter i Thailand? En omfattande guide

- ANNONS -

Thailand har mer än sin livliga gatuförsäljning av mat och det myllrande stadslivet som fångar många utlänningars hjärtan. Möjligheten till en permanent vistelse blir alltmer tilltalande, vilket väcker frågan – kan utlänningar köpa fastigheter i Thailand?

Att köpa fastigheter i Thailand som utlänning kan vara knepigt. Men oroa dig inte. I den här guiden ger vi dig all information du behöver för att självsäkert ta itu med den thailändska fastighetsmarknaden.

Hur tillämpas Thailands fastighetslag på utlänningar?
Innan du beslutar dig för att använda dina hårt förvärvade besparingar för att förvärva en vacker strandfastighet är det avgörande att förstå Thailands fastighetslagar. Att förstå dessa regler kan förhindra potentiella utmaningar längre fram.

Så, kan utlänningar köpa fastigheter i Thailand? Svaret är något nyanserat. Icke-thailändare är förbjudna att köpa mark i Thailand, som fastställs av tydliga lagar som förbjuder utländskt ägande av mark i landet. Det finns dock sätt genom vilka utlänningar lagligen kan äga fastigheter i Thailand. Dessa inkluderar:

1. Köpa en bostadsrätt (condo)
Lyckligtvis, om du är intresserad av att köpa fastighet i Thailand, tillåter landets lagstiftning – särskilt 1979 års Thai Condominium Act – utlänningar att köpa bostadsrätter. Bostadsrätter finns på många platser i landet och finns i olika prisklasser, vilket innebär att det är relativt enkelt att hitta en som passar dina preferenser och ekonomiska kapacitet.

Det är dock viktigt att notera att utlänningar inte kan äga mer än 49% av samtliga säljbara enheter i en given byggnad eller komplex.

För dem som överväger att köpa en begagnad bostadsrätt från en thailändsk medborgare, rekommenderas det att rådfråga fastighetsförvaltningen. Detta kommer att fastställa om byggnaden redan har ett överskott av utländska ägare.

2. Säkra en arrende (leasehold)
Vad händer om din önskan är att äga en praktfull thailändsk villa eller en stor fastighet? I så fall är ditt enda alternativ en arrenderätt. Detta innebär att du ansöker om långvariga arrendeavtal för mark och bygger strukturer på marken. Detta gör att du i grunden kan äga en villa, radhus eller annan fastighet på thailändsk mark, även om du inte har direkt äganderätt till marken. Således kan du njuta av att bo i ditt drömhus i Thailand, med den insikten att marken under huset inte är tekniskt sett din.

Arrendeperioden kan sträcka sig upp till 30 år, med möjlighet till två förlängningar, totalt upp till maximalt 90 år. Det är dock viktigt att komma ihåg att förlängningen inte alltid är en enkel process, eftersom ägaren eller deras arvingar kan avvisa en förlängningsbegäran.

För att undvika potentiella fallgropar är det klokt att noga dokumentera varje detalj och överenskommelse när du ingår i ett arrendeavtal. Denna proaktiva åtgärd kan skydda dig från framtida komplikationer och kommunikationsproblem.

Finns det några alternativ till ägande av mark i Thailand för utlänningar?
Ja, det finns några alternativ att överväga, även om de kan vara mer komplicerade. Dessa alternativ omfattar:

1. Bilda ett thailändskt företag
För dem som avser att äga fastighet i Thailand är att bilda ett thailändskt begränsat bolag (Thai Limited Company) ett genomförbart alternativ. Det är dock viktigt att notera att detta alternativ åtföljs av specifika regler.

Företagets ägande måste delas mellan thailändska medborgare och utlänningar, med thailändare som innehar 51% av aktierna. Utlänningar får äga upp till 49% av aktierna.

Dessutom kan företaget inte bara existera på papper. För att följa lagens krav måste företaget vara verksamt och generera inkomst, inklusive inkludering av verkliga thailändska investerare.

När företaget har etablerats i enlighet med dessa riktlinjer kan det användas för att förvärva mark eller fastighet i Thailand. Med tanke på komplexiteten i denna process är det klokt att engagera en thailändsk advokat för att säkerställa korrekt navigering.

2. Investering genom BOI (Board of Investment)
För utlänningar som vill investera eller utveckla företag i Thailand kan Board of Investment (BOI) utöka vissa förmåner och tillstånd. En sådan förmån kan vara möjligheten att förvärva bostadsmark för att hysa dina anställda. Men investeringen måste gynna Thailands ekonomi, såsom investeringar i tillgångar eller obligationer.

Det är viktigt att notera att denna process inte är enkel och kan kräva godkännande från inrikesministeriet innan privilegierna beviljas utländska investerare. Dessutom är det avgörande att förstå att dessa privilegier inte är ärftliga; äganderätt till fastigheter överförs inte till arvingarna.

3. Äktenskap med en thailändsk medborgare
Ett annat alternativ är äktenskap med en thailändsk medborgare. Dock övergår inte äganderätten till fastighet automatiskt, ens i händelse av äktenskap. Den thailändska partnern måste bevisa att de egna medlen som används för att köpa fastigheten är exklusivt deras.

I praktiken kommer den förvärvade fastigheten att registreras under den thailändska makens namn, oavsett om den utländska parten finansierade köpet. Fastighetsavdelningen kräver även en gemensam deklaration från paret som bekräftar att de medel som användes för fastighetsköpet enbart ägdes av den thailändska partnern.

Det är avgörande att närma sig detta alternativ med omdöme. Att snabbt ingå äktenskap enbart med avsikt att förvärva fastigheter är inte att rekommendera. En noggrann övervägande av alla alternativ och potentiella konsekvenser är klokt innan du fattar ett stort beslut som att gifta dig för att köpa fastighet.

Varje alternativ har sina fördelar och nackdelar. Innan du tar ett beslut är grundlig undersökning och att söka professionell rådgivning viktigt. Det är alltid bäst att säkerställa att du följer reglerna när du befinner dig i ett annat land.

Hur navigerar du fastighetsmarknaden i Thailand?
Kan utlänningar köpa fastigheter i Thailand? Fastighetsmarknaden i Thailand är attraktiv. Men att förstå dess vägar och genvägar är avgörande innan du fattar några investeringsbeslut.

1. Marknadstrender
Under de senaste åren har Thailands fastighetslandskap förändrats dynamiskt. Trots utmaningar som Covid-19-pandemin, globala ekonomiska osäkerheter och långsammare inhemska ekonomiska tillväxttakter fortsätter marknaden att rulla på. En framväxande trend är den ökande efterfrågan på bostadsrätter, särskilt i urbana områden där utrymme är en bristvara. Detta drivs i hög grad av både lokala och utländska köpare som söker bostäder eller möjliga hyresintäkter.

2. Potentiellt lönsamma områden för investering
Vid övervägandet av fastighetsinvesteringar i Thailand lovar vissa områden mer än andra.

Bangkok, landets hjärta, är en viktig plats. Dess status som kommersiellt centrum skapar en stadigt växande efterfrågan på både exklusiva och prisvärda bostäder.

Phuket och Koh Samui drar också till sig investerarnas intresse. Deras fantastiska badortsanläggningar har blivit otroligt populära turistmål, vilket gör dem lämpliga som semesterbostäder eller fastighetsinvesteringar.

Dessutom ökar populariteten för platser som Chiang Mai och Pattaya. Chiang Mai, med sin blandning av moderna bekvämligheter och rik kultur, lockar expatriater, medan Pattayas livliga badortsatmosfär drar både unga människor och familjer.

3. Att hitta en fastighet i Thailand
Om du planerar att köpa fastighet i Thailand och för närvarande bor utomlands kan lokala fastighetsmäklare vara till stor hjälp. De känner till den lokala marknaden och kommer att vägleda dig genom köpprocessen.

Var dock försiktig när du väljer mäklare. I Thailand finns det inga strikta regler om vem som kan arbeta som fastighetsmäklare. Det innebär att inte alla mäklare är erfarna eller pålitliga. För att undvika problem, försök att hitta en mäklare som rekommenderas av personer du litar på. Var inte blyg att ställa frågor eller göra lite egen forskning om mäklarfirman.

Att börja din sökning online är också en bra idé. Innan du kommer till Thailand kan du titta på fastighetsannonser på olika thailändska fastighetswebbplatser, som FazWaz. Detta är ett praktiskt sätt att se vad som erbjuds utan att lämna ditt hem.

Vad behöver du överväga innan du köper fastighet i Thailand?
När du ger dig in på den thailändska fastighetsmarknaden är det viktigt att se bortom de lockande priserna. Det finns några centrala faktorer att beakta.

1. Fastighetsskatter
Att förstå fastighetsskattebestämmelserna i ditt hemland kan vara tillräckligt svårt, än mindre att försöka förstå dem i ett främmande land. Om du funderar på att köpa fastighet i Thailand är det avgörande att sätta dig in i den lokala skattebilden.

Thailand har flera fastighetsskatter som du behöver vara medveten om. Dessa inkluderar överlåtelseavgift, stämpelskatt, särskild näringsverksamhetsskatt (SBT) och arvsskatt. Alla dessa skatter beror på faktorer som fastighetens typ, dess värde och hur länge den har ägts.

Priset på en bostadsrätt kan eller kanske inte inkludera dessa skatter, vilket kan lägga till en betydande summa. När du köper en fastighet, särskilt en begagnad sådan, kan du ofta finna att du står för hela skattebeloppet eftersom detta minskar köpesumman och därmed totala skattebeloppet.

När du köper från en utvecklare täcks vanligtvis SBT, en skatt på 3,3% av försäljningspriset om fastigheten har varit i säljarens ägo i färre än fem år. De andra skatterna delas vanligtvis 50/50.

Om fastigheten har ägts i mer än fem år tillämpas istället en stämpelskatt på 0,5% istället för SBT. Överlåtelseavgiften, en annan skatt att tänka på, utgör 2% av fastighetens värde som fastställs av fastighetsavdelningen.

Slutligen finns även Källskatt. Detta fungerar som en förskottsskatt på säljarens inkomstskatt. När du köper en bostadsrätt från en utvecklare eller ett företag är denna skatt satt till 1% av det högre beloppet av fastighetens bedömda värde och försäljningspris. Skatten är vanligtvis högre när du köper från en individ och beräknas baserat på det bedömda värdet och varaktigheten av säljarens ägande. Normalt sett betalas skatten för säljarens skatteskyldighet. Dock är det vanligt att köparen betalar.

2. Den långsiktiga påverkan av fastighetsinvestering
Fundera även över den långsiktiga påverkan av din investering. Kommer fastighetens värde öka över tiden? Kan fastigheten generera en stabil hyresinkomst? Hur påverkar förändringar i regeringspolitik eller ekonomiska förhållanden din investering?

3. Utlänningar måste betala för bostadsrätten med utländsk valuta
Glöm inte att som utlänning är du skyldig att köpa din thailändska bostadsrätt med utländsk valuta. Detta måste tas in i Thailand och omvandlas till thailändsk baht inom landet. Detta innebär att du i de flesta fall inte kommer att kunna använda ett bolån för att finansiera ditt köp. För stora valutaväxlingar måste du fylla i ett Foreign Exchange Transaction Form (FETF). Kom ihåg detta för att undvika ekonomiska komplikationer.

4. Fastighetens skick
En viktig men ofta förbisedd steg är noggrann granskning. Varje ekonomisk transaktion i Thailand måste granskas noggrant för att säkerställa att det är en värdig investering. Detta innebär att undersöka fastighetsutvecklarens historia och prata med tidigare ägare om deras nöjdhet med fastigheten. Dessa är de typer av kontroller som en erfaren fastighetsadvokat kommer att göra på dina vägnar.

5. Betala depositionen
Om du har hittat den perfekta fastigheten i Thailand är första steget att betala en deposition. Depositionen visar att du är seriös och reserverar fastigheten för dig. Det är vanligt att fastighetssäljare och mäklare i Thailand begär en deposition, som vanligtvis utgör cirka 10-15% av det totala priset. Denna deposition dras sedan av från det slutliga priset.

Depositionen fungerar åt båda håll. Om du väljer att inte köpa fastigheten kommer säljaren att behålla depositionen. Men om säljaren inte uppfyller sitt åtagande returneras depositionen till dig.

Det är dock mycket viktigt att se till att alla dessa detaljer inkluderas i ett skriftligt avtal och att du har en kvitto på din depositions betalning. Kom också ihåg att normalt sett, om det inte finns en speciell del i avtalet som gör det möjligt för dig att få din deposition tillbaka om du väljer att inte köpa fastigheten, är depositionen icke-återbetalningsbar. Så se till att du noga överväger ditt beslut innan du betalar depositionen.

Vilka är de vanligaste utmaningarna för utländska fastighetsköpare i Thailand?

Så mycket som den thailändska fastighetsmarknaden erbjuder många attraktiva möjligheter, kommer den inte utan sina utmaningar, särskilt för utländska köpare. Här är två huvudsakliga hinder som du kan stöta på:

1. Juridiska frågor
Att navigera bland juridiska aspekter av fastighetsägande i Thailand som utländsk köpare kan vara ganska komplicerat. Det finns vissa restriktioner för utlänningar, som exempelvis att de inte direkt kan äga mark. Att reda ut dessa juridiska frågor kräver vanligtvis hjälp från en kunnig advokat för att säkerställa att du agerar inom lagens ramar.

2. Ekonomiska utmaningar
Ekonomiska hinder är också värda att nämna. Det kan vara knepigt för utlänningar att få ett bolån eller finansiering för en fastighet i Thailand. Bankerna är ofta tveksamma att låna ut pengar till icke-thailändska medborgare, och när de väl gör det tenderar processen att vara tidskrävande och fylld av byråkrati. Dessutom, eftersom utlänningar vanligtvis måste betala för bostadsrätten med utländsk valuta, kan det vara svårt att få ett bolån från en lokal bank.**

3. Språkbarriär
Att ha en förståelse för det thailändska språket hjälper definitivt när du har att göra med lokala säljare, agenter eller advokater. Språkbarriärer kan leda till missförstånd och feltolkningar.

4. Förstå marknaden
Thailands fastighetsmarknad skiljer sig avsevärt från västerländska marknader. Från prissättning och förhandlingsmetoder till att förstå avkastningen på investeringen kan det vara utmanande att förstå dessa lokala nyanser.

5. Fastighetsunderhåll
Om du överväger en fastighet för investeringsändamål kan hanteringen från utlandet vara en utmaning. Att hitta pålitliga fastighetsförvaltare eller hyresgäster kräver ofta tid och resurser.

Vilka steg behöver utlänningar ta för att köpa fastighet i Thailand?
Att ge sig in i den thailändska fastighetsmarknaden som utländsk köpare innebär sina egna utmaningar. Med obekanta lagar och ett oreglerat bostadssystem kan det vara lätt att känna sig lite osäker. Men med noggrann forskning och kloka beslut är det faktiskt säkert och möjligt att köpa fastighet i Thailand. Här är en snabbguide som hjälper dig genom processen:

1. Börja med forskning
Ta dig tid att förstå Thailands fastighetsmarknad, inklusive de områden som intresserar dig. Forska om typiska priser och titta på olika fastighetsstilar. Online-portaler och fastighetsbyråer kan erbjuda en mängd information.

2. Juridisk rådgivning
Det största misstaget du potentiellt kan göra är att dyka in i fastighetsmarknaden utan en erfaren fastighetsadvokat. Även om det inte är juridiskt nödvändigt, minskar en advokat chansen för onödiga komplikationer, förseningar eller, i värsta fall, oavsiktligt bryta mot thailändsk lag. Det är därför klokt att anlita en oberoende fastighetsadvokat innan du går vidare med något fastighetsköp.

3. Fastighetstyp
Fundera över vilken typ av fastighet du är intresserad av. Som utlänning kan du äga bostadsrätter, men att direkt köpa mark är inte tillåtet. Du kan dock hyra mark eller använda andra metoder, som att starta ett företag, för att komma runt dessa restriktioner.

4. Plats
Bestäm dig för var du vill köpa. Bästa platserna inkluderar Bangkok för dess livliga stadsliv och olika bostadsrätter, Phuket och Koh Samui för sina turistvänliga badortsanläggningar, Chiang Mai för en balans mellan modernt liv och fridfulla kulturskatter, och Pattaya för dess livliga badortsatmosfär.

5. Att arbeta med fastighetsmäklare
Att hitta rätt fastighet kan vara enklare med hjälp av en pålitlig fastighetsmäklare. De kan ge insikter och tillgång till fastigheter som matchar dina preferenser och budget. Se bara till att verifiera deras trovärdighet.

6. Besök fastigheten
Innan du bestämmer dig för en fastighet är det viktigt att besöka den personligen. Granska fastighetens skick, omgivningen och dess anslutning till viktiga platser som marknader, sjukhus och transportnav.

7. Lägg ett bud
När du har valt din fastighet är nästa steg att lägga ett bud. Det är normalt att pruta lite på priset, så var inte blyg att förhandla.

8. Slutför köpet
Slutligen, med din advokat vid din sida, är du redo att slutföra köpet. Det inkluderar att skriva under kontraktet, göra betalningen och överföra fastigheten till ditt namn genom att lämna in ägarbevisen till fastighetsavdelningen för registrering.

Att köpa en fastighet i Thailand som utlänning är inte enkelt, och vägen kan verka oklar ibland. Men med noggrann planering och gedigen juridisk rådgivning är drömmen om att äga fastighet i Thailand fullt möjlig. I din fortsatta resa är det viktigt att fatta informerade beslut och närma dig varje steg med omsorg och noggrannhet. Lycka till!

Mr Jim
Author: Mr Jim

- ANNONS -

RELATED ARTICLES

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Mest Populära Nyheter

- ANNONS -

Senaste Kommentarerna

Åsa Kalmerén on NY ÄNDRING TEST & GO
Ulf Edström on Julbuffé Hos Akvavit