Add Företag

Här kan ni lägga till företag och när vi godkänt dom kommer dom synas i registret. på Fältet adress kan du skriva in företagets namn om det finns på google map och sedan trycka på “Set address on map” knappen ovanför kartan så kommer den hämta adressen du har på google map sedan tidigare. Befinner du på platsen kan du vid adressfältet trycka på knappen “use my location” är en navigerings pil” . Detta formulär håller vi på översätta till svenska. Det kommer komma mer fält i framtiden man kan ange och man kommer kunna “äga” platsen för att lägga till Events och framtida kampanjer.

Your Details

Enter your name.
Enter your email address.

Enter Listing Details

You can upload your company logo.
Drop file here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico, .webp
Skriv Namnet på företaget
Skriv in din Beskrivning på Företaget/Platsen
Tags are short keywords, with no space within.(eg: tag1, tag2, tag3).
SELECT listing category FROM here. SELECT at least one CATEGORY
The default category can affect the listing URL and map marker.
Skriv in din adress
Click on above field and type to filter list.
Enter listing region.
Enter listing city.
Please enter listing Zip/Post Code
Click on "Set Address on Map" and then you can also drag map marker to locate the correct address
Loading...
Please enter latitude for google map perfection. eg. : 39.955823048131286
Please enter longitude for google map perfection. eg. : -75.14408111572266
Please select listing map view to use
Du kan ladda upp flera bilder om du vill
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico, .webp, .avif
(You can upload unlimited files with this package)
Please drag & drop the files to rearrange the order
You can enter your business or listing facebook url.
Select your business opening/operating hours.
You can enter phone number,cell phone number etc.
You can enter your business or listing email.
You can enter your business or listing website.
You can enter your business or listing twitter url.
Add video code here, YouTube etc.
Preview Listing